VIR NUWE INWONERS VAN CLARENS

FOR NEWLY ARRIVED INHABITANTS OF CLARENS

 

AKTIWITEITE EN KLUBS IN CLARENS

ACTIVITIES AND CLUBS IN CLARENS

 

KERKE / CHURCHES

 

NG Kerk:                              Eredienste op Sondae 09:30 in kerkgebou in die Hoofstraat

Vir ander aktiwiteite (Bybelstudies, ens) inligting by Kerkkantoor (Maandag  en Donderdagoggend, tel 058-256-1341, Lizette le Grange)

Methodist Church:          Church building c/o Bester and Roos streets

Worship services on 1st, 2nd and 4th Sundays at 10:30

Information: Bernie Platte, 058-256-1208

Anglican Church:              Worship on 3rd and 5th Sundays at 10:30 in Methodist Church

Contact: Richard Koch, 058-256-1020

Various other Churches meet in Kgubetswana on Sundays. Contact Tshepong, 058-256-1268

 

KLUBS / ACTIVITIES

 

Boekklub:                            Kontak: Len Jennings, 058-256-1382

BoekNook:                         Library in upstairs level of Methodist hall

Hours: Tuesdays 10:00-12:00, Thursdays 14:00-16:00

Kontak: Helen Pretorius, 058-256-1067

Boeremark:                        Saturday mornings at Bibliophile, Kerkstraat

Bowling Club:                     Tuesday mornings at Sunnyside

Contact: Diana Reed, 058-256-1045

Clarens Photographers: 1st Thursday of the month at Adit close 2, Larola

Contact: Irmgard Kaiser, 058-256-1738

Film evening:                     Last Wednesday evening @ 18:30 at Trudy Clark, Market street

Contact: Trudy at 058-256-1558

Friendship Club:               3rd Wednesday of the month at 14:00 in NG hall

Contact: Pat Raubenheimer, 058-256-1123

Garden Club:                     Last Wednesday morning of the month

Contact: Leoné du Preez, 058-256-1738

Haak-en-steek klub:       Allerhande naaldwerk. Kontak: Marna du Toit,

Hiking Club:                        3rd Saturday morning of the month, meet in front of NG Kerk at 07:00

Contact: Dave Bunn, 058-256-1400

Klopse:                                 Laaste Maandagaand van die maand om 18:30 in die Methodiste saal

Kontak: Dons Kritzinger, 058-256-1179

Music Evening:                  1st Wednesday of the month at 18:30 at Nellie Hugo, The Ridge

(Classic)                                Contact: Nellie at 082-332-0913

Music Evening:                  3rd Wednesday of the month at 18:30 at Trudy Clark, Markstraat suid

(Popular)                             Contact: Trudy 058-256-1558

Quilters klub:                     Kontak: Alaë Grabe, 058-256-1192

Tennis Club:                       Wednesday afternoons, courts at Berg street (Swartland)

Contact: Ingrid Mousley, 058-256-1098

 

 

 

GEMEENSKAPSORGANISASIES / COMMUNITY ORGANISATIONS

 

More information on all these organisations is to be found at:

https://clarensnews.co.za/community-organisations/

 

Information submitted by  JJ Kritzinger

 

Author: ClarensNews

Editor of Clarens News