Churches

NG Kerk:  Eredienste op Sondae 09:30 in kerkgebou in die in die Hoofstraat
Vir ander aktiwiteite (Bybelstudies, ens) inligting by Kerkkantoor (Maandag en Donderdagoogend, tel 058 256 1341, Lizette le Grange)

Methodist Church:  Church building c/o Bester and Roos streets
Worship services on 1st, 2nd and 4th Sundays at 10:30
Information: Bernie Platte: 058 256 1208

Anglican Church:  Worship on 3rd and 5th Sundays at 10:30 in Methodist Church
Contact: Richard Koch:  058 256 1020

Various other churches meet in Kgubetswana on Sundays.  Contact Tshepong: 058 256 1268

Author: Clarens Accom